Microblading / Japansko iscrtavanje

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Microblading je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Microblading je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim

900€

Obrve tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€

Microblading / Japansko iscrtavanje

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Microblading je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Microblading je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim

900€

Obrve tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€