Live edukacije

Želite da otpočnete karijeru u svetu trajne šminke ili da unapredite svoju postojeću ponudu usluga? Izaberite neku od baznih edukacija ili usavršavanje koje prilagođavamo vašim potrebama. Ovim edukacijama ulažete u svoj napredak, uspeh i finasijsku moć.

Live edukacije

Želite da otpočnete karijeru u svetu trajne šminke ili da unapredite svoju postojeću ponudu usluga? Izaberite neku od baznih edukacija ili usavršavanje koje prilagođavamo vašim potrebama. Ovim edukacijama ulažete u svoj napredak, uspeh i finasijsku moć.