Ajlajner

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

900€

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€

Ajlajner

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

900€

Ajlajner tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€