Marija Čalija

ARTIST

Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA

Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapakaje edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela (na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner)

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

  • Starter kit
  • Skripta
  • Sertifikat
  • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Marija Čalija

ARTIST
Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA
Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

  • Starter kit
  • Skripta
  • Sertifikat
  • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.