Usne

Usne tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Ova edukacija podrazumeva savladavanje teorije i prakse trajne šminke usana, nakon čega ste spremni za samostalni rad.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Usne tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Ova edukacija podrazumeva savladavanje teorije i prakse trajne šminke usana, nakon čega ste spremni za samostalni rad.

900€

Usne tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€

Usne

Usne tag

| Marija Čalija

Bazna individualna edukacija

Ova edukacija podrazumeva savladavanje teorije i prakse trajne šminke usana, nakon čega ste spremni za samostalni rad.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Usne tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Ova edukacija podrazumeva savladavanje teorije i prakse trajne šminke usana, nakon čega ste spremni za samostalni rad.

900€

Usne tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€