Marija Čalija

ARTIST

Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA

Obrve

Mikroblading / Bazna individualna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

  • Starter kit
  • Skripta
  • Sertifikat
  • Podrška u radu tokom 6 meseci
  • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Marija Čalija

ARTIST
Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA
Obrve

Mikroblading / Bazna Individualna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

  • Starter kit
  • Skripta
  • Sertifikat
  • Podrška u radu tokom 6 meseci
  • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.