Marija Čalija

ARTIST

Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA

Obrve

Iscrtavanje dlačica

Iscrtavanje dlačica se može raditi aparatom HAIRSTROKE iscrtavanje dlačica i ručnom tehnikom – microblading.

HAIRSTROKE - Iscrtavanje dlačica aparatom

Šta je Iscrtavanje dlačica aparatom ?

Dlačice se iscrtavaju jednom iglicom kojom se maksimalno imitiraju prirodne dlačice i kojima se pravi 3d efekat odnosno hiperrealizam koji imaju prirodne dlake.

Prednost ove tehnike:

Prednost je što nema invazivnosti na koži i što se koža ni malo ne oštećuje.

Preporučujem ovu tehniku za

 normalnu i mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 6-24 meseca, ali preporučujem da maksimalno izbledi rad kako bi se radilo osveženje i kako bi uvek mogao da se postigne hiperrealističan efekat. Ako se previše često radi i koža se prepuni bojom, izgubiće se prirodnost.

Cene:

 • Tretman za žene: 230€
 • Tretman za muškarce: 300€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.

Pogledajte rezultate

Microblading

Šta je Microblading?

Microblading (japansko iscrtavanje) je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Dakle, pigment unosimo pod kožu oštricom nožića, imitirajući na taj način izgled prirodnih dlačica. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, čime se postiže maksimalno prirodan efekat i usklađenost sa prirodnim dlačicama.

Preporučujem ovu tehniku za

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 6 meseci do 24 meseca, što najviše zavisi od tipa kože i vrste pigmenata koji se koriste u radu. U ragovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Cene:

 • Tretman za žene: 210€
 • Tretman za muškarce: 260€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.

Marija Čalija

ARTIST
Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA
Obrve

Iscrtavanje dlačica

Iscrtavanje dlačica se može raditi aparatom HAIRSTROKE iscrtavanje dlačica i ručnom tehnikom – microblading.

HAIRSTROKE Iscrtavanje dlačica aparatom

Šta je Iscrtavanje dlačica aparatom ?

Dlačice se iscrtavaju jednom iglicom kojom se maksimalno imitiraju prirodne dlačice i kojima se pravi 3d efekat odnosno hiperrealizam koji imaju prirodne dlake.

Prednost ove tehnike:

Prednost je što nema invazivnosti na koži i što se koža ni malo ne oštećuje.

Preporučujem ovu tehniku za

 normalnu i mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 6-24 meseca, ali preporučujem da maksimalno izbledi rad kako bi se radilo osveženje i kako bi uvek mogao da se postigne hiperrealističan efekat. Ako se previše često radi i koža se prepuni bojom, izgubiće se prirodnost.

Cene:

 • Tretman za žene: 230€
 • Tretman za muškarce: 300€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.

Pogledajte rezultate

Microblading

Šta je Microblading?

Microblading (japansko iscrtavanje) je manuelni metod iscrtavanja dlačica u koži nizom iglica koje praktično čine jedan nožić. Dakle, pigment unosimo pod kožu oštricom nožića, imitirajući na taj način izgled prirodnih dlačica. Cilj je da se iscrtane dlačice maksimalno uklope sa postojećim prirodnim.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, čime se postiže maksimalno prirodan efekat i usklađenost sa prirodnim dlačicama.

Preporučujem ovu tehniku za

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 6 meseci do 24 meseca, što najviše zavisi od tipa kože i vrste pigmenata koji se koriste u radu. U ragovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Cene:

 • Tretman za žene: 210€
 • Tretman za muškarce: 260€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.