Marija Čalija

ARTIST

Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA

Obrve

Kombinovana tehnika (dlačice i senčenje)

Šta je Kombinovana tehnika?

Ovo je tehnika koja podrazumeva iscrtavanje dlačica i parcijalno senčenje. Može se kombinovati rad aparatom i manuelni rad, zavisi od procene artiste u odnosu na tip kože klijenta i stanja na njegovom licu.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, a nakon toga se senči prostor izmedju dlačica, čime se postiže i volumen obrva.

Preporuka za koji tip kože je ova tehnika:

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 18-24 meseca. U razgovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Pogledajte rezultate

Cene:

 • Tretman za žene: 230€
 • Tretman za muškarce: 300€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.

Marija Čalija

ARTIST
Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA
Obrve

Kombinovana tehnika (dlačice i senčenje)

Šta je Kombinovana tehnika?

Ovo je tehnika koja podrazumeva iscrtavanje dlačica i parcijalno senčenje. Može se kombinovati rad aparatom i manuelni rad, zavisi od procene artiste u odnosu na tip kože klijenta i stanja na njegovom licu.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, a nakon toga se senči prostor izmedju dlačica, čime se postiže i volumen obrva.

Preporuka za koji tip kože je ova tehnika:

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 18-24 meseca. U razgovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Pogledajte rezultate

Cene:

 • Tretman za žene: 230€
 • Tretman za muškarce: 300€
 • Prva korekcija (maksimum tri meseca od tretmana): 50
 • Osveženje do 12 meseci: 110
 • Osveženje od 12 do 18 meseci: 130
 • Osveženje od 18 do 24 meseca: 170
 • Osveženje preko 24 meseca – puna cena
 • Prepravka starog rada: 250

* Cene izražene u eurima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti.