Marija Čalija

ARTIST

Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA

Obrve

Kombinovana tehnika (dlačice i senčenje)

Šta je Kombinovana tehnika?

Ovo je tehnika koja podrazumeva iscrtavanje dlačica i parcijalno senčenje. Može se kombinovati rad aparatom i manuelni rad, zavisi od procene artiste u odnosu na tip kože klijenta i stanja na njegovom licu.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, a nakon toga se senči prostor izmedju dlačica, čime se postiže i volumen obrva.

Preporuka za koji tip kože je ova tehnika:

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 18-24 meseca. U razgovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Pogledajte rezultate

Cene:

 • Cena tretmana za žene: 200€
 • Tretman za muškarce: 200-250€
 • Prva korekcije za žene (maksimum tri meseca od tretmana): 40
 • Prva korekcija za muškarce (maksimum tri meseca od tretmana) : 50
 • Osveženje (do godinu i po dana od tretmana): 100
 • Osveženje (godinu i po-dve godine): 150
 • Osveženje preko 2 godine – puna cena
 • Prepravka starog rada: 200
Marija Čalija

ARTIST
Marija Čalija

Kategorija

KATEGORIJA
Obrve

Kombinovana tehnika (dlačice i senčenje)

Šta je Kombinovana tehnika?

Ovo je tehnika koja podrazumeva iscrtavanje dlačica i parcijalno senčenje. Može se kombinovati rad aparatom i manuelni rad, zavisi od procene artiste u odnosu na tip kože klijenta i stanja na njegovom licu.

Prednost ove tehnike i koji efekat se postiže

Svaka dlačica se iscrtava ponaosob, a nakon toga se senči prostor izmedju dlačica, čime se postiže i volumen obrva.

Preporuka za koji tip kože je ova tehnika:

suvu, normalnu, mešovitu kožu

Trajnost metode

Od 18-24 meseca. U razgovoru sa klijentom objašnjavam sve detalje i dajem preporuku kada je potrebno osvežiti pigment sledeći put.

Pogledajte rezultate

Cene:

 • Tretman za žene: 200€
 • Tretman za muškarce: 200-250€
 • Prva korekcije za žene (maksimum tri meseca od tretmana): 40
 • Prva korekcija za muškarce (maksimum tri meseca od tretmana) : 50
 • Osveženje (do godinu i po dana od tretmana): 100
 • Osveženje (godinu i po – dve godine): 150
 • Osveženje preko 2 godine – puna cena
 • Prepravka starog rada: 200