Mikropigmentacija / Puder obrve

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna Individualna edukacija

Puder obrve – tehnika unošenja pigmenta u kožu specijalnim aparatom za trajnu šminku za koji se koriste posebni kartridži za dobijnje puderastog izgleda, sličnog onom koji se postiže senkama i olovkama za make up.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Puder obrve – tehnika unošenja pigmenta u kožu specijalnim aparatom za trajnu šminku za koji se koriste posebni kartridži za dobijnje puderastog izgleda, sličnog onom koji se postiže senkama i olovkama za make up.

900€

Obrve tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€

Mikropigmentacija / Puder obrve

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna Individualna edukacija

Puder obrve – tehnika unošenja pigmenta u kožu specijalnim aparatom za trajnu šminku za koji se koriste posebni kartridži za dobijnje puderastog izgleda, sličnog onom koji se postiže senkama i olovkama za make up.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Obrve tag

| Marija Čalija

Bazna grupna edukacija

Puder obrve – tehnika unošenja pigmenta u kožu specijalnim aparatom za trajnu šminku za koji se koriste posebni kartridži za dobijnje puderastog izgleda, sličnog onom koji se postiže senkama i olovkama za make up.

900€

Obrve tag

| Marija Čalija

Usavršavanje

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu.

600€