ArchivesJavaScript

Trajna šminka obrva- usavršavanje

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Obrve

Trajna šminka obrva Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan (9-17h)

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Obrve

Trajna šminka obrva/ Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan – (9-17h)

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

Trajna šminka kapaka-usavršavanje

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan (9-17h)

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan – 9-17h

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

Trajna šminka kapaka/Bazna edukacija (Individualna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna individualna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela (na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner)

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna individualna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapakaje edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Trajna šminka kapaka/Bazna edukacija (Grupna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapakaje edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela (na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner)

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Ajlajner

Trajna šminka kapaka / Alajner Bazna grupna edukacija

Bazna edukacija trajne šminke kapaka je edukacija namenjena za one artiste koji nisu apsolutni početnici i koji su upoznati sa radom aparata za trajnu šminku.

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu lash liner

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, na jednom se radi linija, a na drugom senčeni ajlajner

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Trajna šminka usana/Bazna edukacija (Grupna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Usne

Trajna šminka usana / Bazna grupna edukacija

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Usne

Trajna šminka usana / Bazna grupna edukacija

Trajanje

 3 dana (7-15h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Trajna šminka usana/Bazna edukacija (Individualna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Usne

Trajna šminka usana
Bazna individualna edukacija

Trajanje

 3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Usne

Trajna šminka usana / Bazna individualna edukacija

Trajanje

 3 dana (7-15h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Mikroblading / Bazna edukacija (Grupna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Obrve

Mikroblading / Bazna grupna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Obrve

Mikroblading / Bazna grupna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Mikroblading / Bazna edukacija (Individualna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Obrve

Mikroblading / Bazna individualna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Obrve

Mikroblading / Bazna Individualna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 1600 €

1200 €

Samo do 10.07.2022.

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

Trajna šminka usana – usavršavanje

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Usne

Trajna šminka usana/ Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan – 9-17h

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Usne

Trajna šminka usana/ Usavršavanje

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija  je namenjena artistima koji već rade i žele da ispravljaju greške u dosadašnjem radu. Usavršavanje je dostupno za sve ponuđene tehnike svih regija lica.

Trajanje

1 dan – 9-17h

Program

Obuhvata rad na dva modela.

*U cenu su uključeni:

 • Ručak 
 • Kompletan materijal za rad
 • Sertifikat

Cena: 600 €

Mikropigmentacija / Puder obrve – Bazna edukacija (Grupna)

ARTIST

Marija Čalija

KATEGORIJA

Obrve

Puder obrve
Bazna grupna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.

ARTIST
Marija Čalija

KATEGORIJA
Obrve

Puder obrve
Bazna grupna edukacija

Trajanje

3 dana (9-17h)

Program

1. dan – Teorijski deo + demonstracija mentora na modelu

2. dan – Praktični deo + zajednički rad na modelu

3. dan – Rad na dva modela, jedan zajednički i jedan samostalni uz nadzor

*Obezbeđen kompletan materijal za rad.

U cenu ulaze:

 • Starter kit
 • Skripta
 • Sertifikat
 • Podrška u radu tokom 6 meseci
 • Ručak i osveženje

Starter kit uključuje:

Cena: 900 €

Napomena za sve polaznike:

Dozvoljeno je snimanje i fotografisanje u toku edukacije, kako biste imali što više materijala za pregledavanje, prisećanje i vežbanje nakon iste.